Rålambska dräktboken 116
Statskurir i ceremonidräkt
"Tartare Han."