Rålambska dräktboken 13
"bär mat åth folket i Seraglien"