Rålambska dräktboken 26
Man från Moldavien
"Bogdan"