Rålambska dräktboken 33
Befälhavaren för rekryterna
"Chiaia di Achiamoglani" - Acemioglanlar kâhyasi
Befälhavare för açemi oglans, "främmande pojkar", tvångsrekryterade kristna ynglingar som ännu inte hade antagits som janitscharer.