Rålambska dräktboken 55
Ogift grekinna
"Virgine grequa"