Rålambska dräktboken 61
Man i prästdräkt
Vad han håller i handen är oklart, möjligen ett slags kastanjetter.