Rålambska dräktboken 66
Janitschar nr 1
"N: 1 / den förnämste Janissar som gå näst Ianis[sar] Aga"