Rålambska dräktboken 71
Armenisk kvinna
"Armeniana"