Rålambska dräktboken 75
Janitschar-överste
"Ianissars Chorbassij qvi vont à cheval deuant Ianissar aga"
'Janitscharöverste som rider framför janitscharernas general'.