Rålambska dräktboken 79
"Överhovmästarinnan"
"Kihaia Cadena som har upsicht medh alle slawinner"

ansvarade för disciplinen i Harem