Rålambska dräktboken 101
Sultanens ridknekt
"Ratuax(?) qui garde les brides de l'Empereur"
'(?)... som vaktar kejsarens tömmar'
Rikâbdâr var titeln på den som höll sultanens stigbygel