Rålambska dräktboken 99
Persiska
"femme persienne"