Rålambska dräktboken 103
Guvernören, Beylerbey, över Bosnien
"Rumeli Beglerbeg de Bosnia"