Rålambska dräktboken 104
Palatsvakt
"Sarail Beckri qui font la garde"
'Saray Bekçis som utgör gardet'