Rålambska dräktboken 106
Kavallerist Sipâhî
"Spahy [... svårläsligt]"