Rålambska dräktboken 108
Kavallerist från Kairo
"Spahi de Cairo"