Rålambska dräktboken 110
Stadsfogden
"Subassi"

En polisofficer i Konstantinopel