Rålambska dräktboken 111
"Sadelmakaren"
"Saratzi Passa der som bär hästkläder för Keysaren"
Serraç = sadelmakare och ridknekt