Rålambska dräktboken 112
Livgardist och bågskytt, Solak
"Solak effter Keisaren"
Solak='vänsterhänt'