Rålambska dräktboken 113
Livgardist och bågskytt
"Solacchi"