Rålambska dräktboken 114
Bärare - hamal - i seraljen
"Serail Hamali - Ingen annan kommer uthi Serailen uthan der bärer der in Kläder och tapisseri."