Rålambska dräktboken 126
Kvinna som trummar
på en dümbelek