Rålambska dräktboken 127
Kvinna med pojke
på väg till badet (hammam). Hon bär på det metallkärl täckt med rött tyg som användes för rena kläder och som vattenspann i badet.