Rålambska dräktboken 129
Danserska
med ett rytminstrument kallat