Rålambska dräktboken 131
Vattenbärare
"Azemoglan".
Se även nr 13.