Rålambska dräktboken 132
Mufti
Uttolkaren av Islams lag, utfärdade auktoritativa utlåtanden - fetva - i religiösa frågor. Muftin av Konstantinopel var 'Trons försvarare', osmanska rikets högsta religiösa auktoritet.