Rålambska dräktboken 134
Mevlevi-dervisch
"Mevlevij Derevish"
Han slår på en kudum, den trumma som användes i mevlevi-musiken