Rålambska dräktboken 135
Vandrande dervisch
"Pelerin" - 'Pilgrim'