Rålambska dräktboken 15
Soldat med trofé
"De som bära hufvuden till viziren af dem som de i kriget hafver ihiälslagit"