Rålambska dräktboken 16
Bödeln
Redskapet är sannolikt en påle avsedd för spetsning av dödsdömda.