Rålambska dräktboken 18
"Vedhuggare"
"Baltagi delli desme"
Baltacis "vedhuggarna" var ett truppslag som svarade för väghållning o.dyl. men användes också som en vaktstyrka i Harem. Den här avbildade figuren ser dock mera ut som en Vattendragare, sakkâ.