Rålambska dräktboken 19
"Balberare"
Vattenkärl med avtappningskranar hänger på bjälkarna bakom barberaren. Det av Taeschner publicerade albumet har en liknande bild.