Rålambska dräktboken 21
Armenisk kvinna
"Femme Armenienne"