Rålambska dräktboken 22
Jägare
"Avuczij"
Jägarna, Avcus, utgjorde en särskild avdelning inom armén.