Rålambska dräktboken 23
Gatsopare - Lykttändare
"Boklusi Passar tienare medh Bastonen".

Det turkiska ordet betyder 'gatsopare', men mannens utrustning talar för att han är en lykttändare.