Rålambska dräktboken 24
Vaktsoldat
"Baltagii"
Betr. Baltacis "vedhuggarna" och haremsvakterna, se nr 18. Denna soldat är klädd som en janitschar med leopardskinn.