Rålambska dräktboken 30
Livgardeskommendant
"Bostangy Bassa"

Titeln betyder "Föreståndaren för sultanens trädgårdar" men är också en titel för kommendanten för sultanens livgarde med betoning av hans specialfunktion som chef för de bödlar som svarade för avrättningen av prominenta personer.