Rålambska dräktboken 31
"Parkvakt" och livvakt
"Bostangij"
Vaktade sultanens trädgårdar, utgjorde också en livvaktsstyrka för sultanen