Rålambska dräktboken 35
"Kejsarens särskilde stumme"
"Mutus precipuus imperatoris"
De 'tunglösa' (dilsiz) budbärarna användes för konfidentiella uppdrag.