Rålambska dräktboken 36
"Vapensmed"
"Czebetzij" - Cebeci
"Vapensmedernas" truppslag inom janitscharkåren svarade för vapentillverkning och transporter men också för ordningen i kvarteren runt Hagia Sofia.