Rålambska dräktboken 37
Den vite övereunucken
"Cap Agas, Isolarens commendant, snopter"

var också befälhavare för içoglanerna, pagerna.