Rålambska dräktboken 38
Statskurir i ceremonidräkt
"Tatar Han"