Rålambska dräktboken 39
Borgare i Konstantinopel
"Civis Constant[inopolitanus]"