Rålambska dräktboken 40
"Lantmarskalken"
"Nakib Effendi"

'Adelns ledare', överhuvud för den talrika korporationen av Muhammeds ättlingar. Denna 'adel' hade rätt att bära gröna turbaner.