Rålambska dräktboken 42
Överjägmästaren
"Öffwer Jagermester"