Rålambska dräktboken 43
Chiaus för Egypten
"Chiaus d'Agipte"