Rålambska dräktboken 44
Servitör
"Essendrager - Czesnere"