Rålambska dräktboken 45
Sultanens ridknekt
"Sadlar K[ejsarens] hest"