Rålambska dräktboken 46
Chelat - Bödeln
med strypsnöre