Rålambska dräktboken 50
Storvisirens lakejer
"Chaters 12 som gå för Viziren när han kommer uthi Divan"